Asimmix

Aşımbon - Aşımmix

Koyunlarınız kolayca ve bolca gebe kalsın!

Aşımbon ve Aşımmix Nedir?

Aşımbon ve Aşımmix, koç katımı (koçsama) zamanı yaklaşmış koyunlar tarafından tüketilir. Aşımbon yalama kovasıdır, Aşımmix toz karışımdır.

İçeriğinde ne var?

İçerik
Vitamin A Vitamin D Vitamin E
Mangan(organik şelatlı) Demir Çinko (organik şelatlı)
İyot Bakır (organik şelatlı)


Aşımbon ve Aşımmix Hayvanlarınıza Ne Yarar Sağlar?

  • Koyunların ihtiyaç duyduğu iz elementler ile üreme sistemi organlarını takviye eder, sağlamlaştırır.
  • Bu sayede koç katımında, koyunlar kolayca gebe kalır.

Besibon ve Besimix Ne Fayda Sağlar?

  • Koç, koyun ve etlik keçilerin işkembe faaliyetlerini düzenleyerek yemden yararlanmayı arttırır,
  • Daha süratli ve daha fazla canlı ağırlık kazandırır,
  • Karkas kalitesini iyileştirir,
  • Yapağı parlaklığını ve kalitesini iyileştirir.


Uygulama Süresi

  • Koyunlar tarafından kuıllanımı koç katımından 30 gün önce başlamalı ve 15 gün sonrasına dek devam etmektedir.

Ağılın köşesine değil ortasına koyarak kullandırınız.