Birtanem Buzağı Yemi

Birtanem Buzağı Yemi

Yüksek kazanç için kaliteyi seçin…

Birtanem Buzağı Yemi Nedir?

Buzağılarda iyi bir işkembe gelişimi için iyi bir buzağı yemi kullanılması gerekir. İşkembesi iyi gelişmiş buzağılar gelecekte; kaliteli, yüksek süt verimli damızlık hayvanlara, yüksek günlük canlı ağırlık artışı olan besi hayvanlarına dönüşür.

Ne Yarar Sağlar?

  • 0 - 6 ay arasındaki buzağılarınızda yüksek canlı ağırlık artışı ve işkembe gelişimi sağlar,
  • Değişmeyen rasyon yapısı ile ishal ve gaz oluşumunu engeller,
  • Kaliteli protein yapısı ile iyi bir iskelet gelişimi sağlar.

s