inteFertil

inteFertil

Yüksek döl verimi ve güçlü bir bağışıklık sistemi için...


inteFertil Nedir?

inteFertil,yüksek döl verimi ve güçlü bir bağışıklık sistemi için özel olarak formüle edilmiş tamamlayıcı yemdir.

İçeriğinde Ne Var?

Vitamin A(3a672a)
Vitamin D3(E671)
Vitamin E(3a314)
Vitamin B3 / Niasin(3a314)
Biotin
Kolin Klorid
Beta Karoten(3a160a)
Organik şelatlı çinko (e6 Aminoasitlerin çinko şelatı, hidrat)
Mangan (E5 Mangan sülfat monohidrat)
Çinko (3b605 Çinko sülfat monohidrat)
Bakır (E4 Bakır sülfat monohidrat)
İyot (E2 Potasyum iodid)
Kobalt (E3 Kobalt sülfat monohidrat)
Organik şelatlı selenyum (3b814 Selenyum / Selenometiyonin hidroksi analog)


inteFertil Hayvanlarınıza Ne Yarar Sağlar ?

İneklerin doğumlarını takiben ilk 60 gün içerisinde en az bir kez kızgınlık göstermesi beklenir. Şayet beklenen kızgınlık gözlenmiyorsa başta beslenme olmak üzere pek çok konunun gözden geçirilmesi gerekir.

Hormonel nedenlerden dolayı inekler doğumdan sonra 100 güne ulaşıncaya kadar istenilen miktarda kuru madde tüketimi yapamaz. Bu durum artan süt miktarına karşın yetersiz besin maddesi alımına neden olur ve gerekli besin maddesini karşılayamayan inekler vücutlarındaki depo yağlarını yakmaya başlar. Bu durum döl verimi problemlerinin başlangıç noktasıdır.

inteFertil ile birlikte iyi bir besleme programı kullanılarak;

  • Yağ mobilizasyonuna bağlı oluşan karaciğer yağlanmasının ve tahribatının önüne geçilmesi,
  • Gerekli vitamin ve mineral takviyeleri yapılarak ve döl verimi için gerekli iz elementler rasyona girilerek döl verimi parametrelerinin iyileştirilmesi,
  • İçerisindeki maya bazlı toksin bağlayıcı ile döl verimi için olumsuz etkileri olan mikotoksinlerin bağlanması,
  • Hayvanın yeni doğum yaptığı bu dönemde iştahını açarak kuru madde tüketimini arttırması,
  • İçerisinde bulunan Vitamin A ve Beta Karoten ile yumurtalık aktivitelerinin desteklenmesi, sağlanır.

Kullanım Talimatı

  • Büyükbaş hayvanlar için: Doğumdan sonraki ilk 100 gün özellikle gebeliği kesinleşinceye kadar rutin kullanım 100 gr/gün/baş
  • Belirlenmiş başka bir döl verimi hastalığı olmayan hayvanlara ise takviye amaçlı 20 gün boyunca 250 gr/gün/baş
  • Küçükbaş hayvanlar için: 50 gr/gün/baş
s