Ticari Elektronik İleti Gönderimi Hakkında Bilgilendirme

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİMİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİMİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun gereğince, ticari elektronik ileti; telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletileri, ifade eder.  Ticari elektronik iletiler, alıcılara ancak önceden onayları alınmak kaydıyla gönderilebilir. Bu onay, yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim araçlarıyla alınabilir. Alıcılar diledikleri zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı reddedebilir, onaylarını geri alabilir. Dolayısıyla, Şahsınıza ticari elektronik ileti gönderimine dair onay verseniz dahi dilediğiniz zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı gönderide yer alan linke girerek her zaman reddedebilirsiniz. Bu kapsamda, Şirketimiz tarafından, şahsınıza, Şirketimiz, faaliyetlerinin, ürünlerinin, hizmetlerinin, reklam, promosyon ve ticari faaliyetlerinin tanımı, kutlama, Şirketimiz organizasyonları hakkında bilgilendirilmeniz, pazarlama ve iletişim faaliyetleri kapsamında, ticari elektronik ileti gönderimi konusunda işbu bilgilendirme yazımızı bilginize sunarız. Sadece onay vermeniz halinde, tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilecektir.

İNTEGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

[Mersis No. 0478050621400018]

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİMİ HAKKINDA ONAY BEYANI

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun gereğince, gerekli bilgilendirmenin tarafıma yapıldığını, işbu bilgilendirme formunu okuyup anladığımı ve bu şekilde alınan aşağıdaki beyanımım geçerli olduğunu kabul ediyorum. Tarafıma, Kanunlara uygun şekilde, Şirketimizin her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin çeşitli tanıtım, reklam, promosyon, satış ve pazarlama, kutlama, temenni, Şirketimiz organizasyonları hakkında bilgilendirilmem amacıyla, Şirketiniz  İNTEGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin tarafıma e-posta, SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, sosyal medya ve diğer online reklam ağları, otomatik arama, bilgisayar, telefon, faks, e-posta/mail, bluetooth-diğer kablosuz ağlar ve diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler göndermesine, dilediğim zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı her zaman reddedebileceğime tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi olarak, aydınlatılmış açık rızam ile onay veriyorum.

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİMİNE

ONAY VERİYORUM

                                              

KİŞİSEL VERİLERİMİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na [“Kanun”] ve işbu açık rızama uygun olarak, Şirketiniz ile şahsım arasında iletişimin sağlanması, sözleşmesel ilişkilerin ifası, Şirketiniz ve ürünleri ile ilgili olarak bilgilendirilmem, vergisel kayıtların oluşturulması, ürün teslim süreçlerinin yürütülmesi ve Şirketiniz ürünlerinin tanıtımı, pazarlanması, reklam, iletişim faaliyetleri ile ilgili olarak, İntegro ile çeşitli yollar ile paylaştığım isim, telefon, e-posta adresi, posta adresi, TC.kimlik numaram, vergi kayıt bilgilerimin ve burada sayılmayan ancak İntegro ile paylaştığım sair kişisel verilerimin İntegro tarafından işlenmesine muvafakat ediyor, paylaştığım kişisel verilerimin, Kanunlara uygun şekilde, işlenmesini, işlendikleri amaç çerçevesinde kullanılmasını, saklanmasını, sınıflandırılmasını, işlenme amaçlarının sona ermesi ve/veya Kişisel Veriler Aydınlatma Metni ve/veya Kanun’da öngörülen hukuki süreler (zamanaşımı vb.) sonuna kadar muhafaza edilmesini, bu süreler sonunda imhasını, Şirketinizin dâhil olduğu PAK Grubu Şirketleri; faaliyetlerinizi yürütmek üzere hizmet aldığınız, işbirliği yaptığınız kuruluşlar, ve diğer ilgili 3.kişiler ile ve talepleri halinde kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılmasını, bu suretle kişisel verilerimin işlenmesini, açık rızam ile kabul ediyorum, onay veriyorum.

İntegro Dünyası

İntegro'dan son gelişmeleri ve haberleri almak için formu doldurunuz.

Ticari Elektronik İleti İzni Aydınlatma ve Onay Metnini okudum, tarafıma ticari elektronik ileti gönderilmesini onaylıyorum.