Resmi büyütmek için üzerine tıklayınız.

inteCalf

Bağışıklık sistemini güçlendirmeye, bağırsak florasını korumaya yönelik reçetesi ile; viral, bakteriyel ve  protozoal etkenlere bağlı ishallerde aktif fayda sağlar, ishal ve pnömaniye bağlı buzağı kayıplarının önüne geçmeye destek olur.

Buzağıları solunum ve sindirim sistemi hastalıklarından korumak için özel olarak formülize edilmiş İnteCalf ürünü;   

  • Buzağılarınızın bağışıklık sisteminin güçlenmesine,
  • Bağırsak florasının gelişmesini, florada bulunan zararlı mikroorganizmaların azalmasını, faydalı mikroorganizmaların çoğalmasına,
  • Anne sütü ve yemlerden gelen toksinlerin bağlanmasını,sağlayarak buzağı ölüm oranının azalmasına yardımcı olur.
  • İçeriğindeki yüksek düzeyde bulunan MOS ve Beta Glukanlar sayesinde bağışıklık sistemini güçelendirirken, bağırsak sağlığını da korur, yemden yararlanmayı arttırır.
  • Kuvvetli vitamin ve mineral yapısı sayesinde buzağı gelişimini desteklerken, hastalıklardan korumaya da yardımcı olur.

0-2 aylık dönemde süt veya mamanın içine ya da buzağı yeminin üzerine 20g/gün/baş şeklinde kullanılabilir.

3-6 aylık dönemde yemin üzerine 30g/gün/baş şeklinde kullanılabilir.

Sarı renkli, toz karışım.

Ticari Elektronik İleti İzni Aydınlatma ve Onay Metnini okudum, tarafıma ticari elektronik ileti gönderilmesini onaylıyorum.

Sıkça Sorulan Sorular

Buzağımı doğduğunda nasıl beslemeliyim?
Buzağılar sıfır bağışıklıkla dünyaya gelirler. Bu nedenle buzağılara yeni doğduklarında ilk iki saat içerisinde mutlaka 3.5-4 litre arasında ağız sütü(kolostrum) içirilmelidir. Bu miktar gün içerisinde toplam 6-8 litreye tamamlanmalıdır. Ağız sütü, buzağıları en az 20 gün süreyle pek çok hastalık etkenine karşı korur. Ağız sütü içirildikten sonra İntegro Gıda ‘nın buzağılar için özel olarak üretmiş olduğu 50 gr ‘lık bir adet Direnç Buzağı Jel ürününden, ilk 24 saat içerisinde tek seferde ağız yolu ile verilir. Bu ürün özellikle yeni doğan buzağı ishalini önlemek için önemlidir. Buzağılara verilecek süt miktarı için aşağıdaki buzağı besleme programı tablosuna benzer şekilde program yapılmalıdır.
1.GÜN AĞIZ SÜTÜ 6-8 LİTRE
2.GÜN AĞIZ SÜTÜ 4-5 LİTRE
3.GÜN AĞIZ SÜTÜ 4-5 LİTRE
4-20. GÜNLER 5-6 LİTRE
21-45. GÜNLER 8 LİTRE
46-50. GÜNLER 6 LİTRE
51-55 GÜNLER 5 LİTRE
56-60.GÜNLER 4 LİTRE
61-65. GÜNLER 3 LİTRE
66-70. GÜNLER 2 LİTRE
Ağız sütü içirme dönemi sona erince buzağıların önlerine kaba ve kesif yem konmalıdır. Temiz ve taze su konmalıdır. Kaba yem olarak daha ziyade yonca kuru otu ya da yulaf hasılı kullanılmalıdır. Kesif yem olarak ise pelet formda hazırlanmış buzağı başlangıç yemleri kullanılmalıdır. Kaba yemler, örneğin yonca kuru otu, yaklaşık 3-4 cm boyutlarında kıyılarak buzağı başlangıç yemi ile her 850 – 900 gram buzağı başlangıç yemine karşılık 100-150 gram olacak şekilde karıştırılıp verilmelidir. Bu şekilde besleme buzağı sütten kesilene hatta 3 aylık olana kadar devam etmelidir. Buzağı besleme döneminin ilk 2 ayında, günlük 20gr inte Calf ürününden, süt içerisine veya buzağı başlangıç yeminin üzerine eklenebilir.
Buzağı sütten ne zaman ve nasıl kesilir ?
Son yıllarda yapılan çalışmalarda dişi buzağıların ilk 2 aylık dönemde ne kadar hızlı canlı ağırlık kazanırlarsa, ilk doğumlarını yaptıkları sağım döneminde o kadar çok süt verdikleri anlaşılmıştır. İlk 2 aylık sürede çok hızlı kilo alan dişi buzağıların, düşük kilo alan buzağılara göre ilk laktasyon döneminde 1.3 tona kadar varan miktarlarda daha fazla süt verdikleri anlaşılmıştır. Bu nedenle buzağı sütten ne zaman ve nasıl kesilir sorusunun cevabı buzağı beslenmesinde yapılacak süt içirme programının, yüksek miktarda süt içirmeye yönelik olmasıdır. esastır. Yaşamın ilk günlerinde buzağılara ağız sütü içirme dönemi bittikten sonra günde 4 litre süt içirilmesine başlanmalı ve bu miktar 1 ay içinde kademeli olarak artırılarak 8 litreye kadar çıkartılabilir. Ardından yine kademeli bir biçimde en az bir aya yayılan aşağıdaki gibi bir programla süt miktarı yavaş yavaş azaltılarak buzağılara sütten kesilmelidir. Buzağılara verilecek süt miktarı için aşağıdaki tabloya benzer şekilde program yapılmalıdır.

1.GÜN AĞIZ SÜTÜ 6-8 LİTRE
2.GÜN AĞIZ SÜTÜ 4-5 LİTRE
3.GÜN AĞIZ SÜTÜ 4-5 LİTRE
4-20. GÜNLER 5-6 LİTRE
21-45. GÜNLER 8 LİTRE
46-50. GÜNLER 6 LİTRE
51-55 GÜNLER 5 LİTRE
56-60.GÜNLER 4 LİTRE
61-65. GÜNLER 3 LİTRE
66-70. GÜNLER 2 LİTRE

Bu şekilde buzağının sütten kesim günlerine doğru günde en az 3 kg kuru yem (kesif yem+kaba yem) yemesi sağlanmalıdır. Böylelikle sütten kesim stresi çok azaltılıp, sütsüz yaşamın ilk günlerinde pek çok buzağıda gözlenen gelişme duraksamaları ya da gerilemeleri önlenebilecektir. Buzağılar en uygun 75-90 günlük olduklarında tamamen sütten kesilebilirler. Buzağıların erken sütten kesilmeleri sağlık ve süratli canlı ağırlık artışı bakımından iyi bir yöntem değildir. Buzağılar sütten kesildikten sonra buzağı büyütme yemine geçilerek 6 aylık yaşına kadar 2,5-3 kg kadar buzağı büyütme yemi ve yeteri miktarda yonca kuru otu ya da yulaf hasılı önünde bulundurulmalıdır. Buzağıların önünde 4.günden itibaren temiz ve taze su bulundurulmalıdır.
Saha şartlarında buzağılarımızı doğru zamanda sütten kesme üç ana kritere bağlıdır.
Birincisi zaman,
İkincisi canlı ağırlık,
Üçüncüsü ise tükettiği yem miktarıdır.
Birinci kriterimiz olan zamanda hayvanlarımızı minimum 45, maksimum 90 gün sütte tutabiliriz. Saha şartlarında ideal olarak bu süre 60 gün olarak belirlenmektedir. İkinci kriterimiz olan canlı ağırlıkta ise hayvanlarımızın doğduğu canlı ağırlığın 2 ila 2.2 katı canlı ağırlığa ulaştığı zaman sütten kesilmesi hedeflenmektedir. 40 kilo doğan bir Holstein buzağı örnek olarak alındığında bu hayvanımızı minimum 80, ideal olarak da 88-90 kiloda sütten kesmek bizim için gereklidir.
Son kriterimiz olan buzağı başlangıç yemi tüketiminde ise sütten kesmeyi planladığımız hayvanlarımızı minimum 1 kilo 200 gram buzağı başlangıç yemi yediğinden emin olmamız gerekir. Saha şartlarında en doğruyu bulabilmek gelecekte sağlıklı ve verimli damızlıklar elde edebilmek için en az iki kriteri yakalayan buzağıyı sütten kesmek doğru olacaktır.
Buzağımın ishal olmasını nasıl önleyebilirim?
Buzağı ishali, buzağıların en sık karşılaştığı ve ölümcül olabilen bir sağlık sorunudur. Buzağı ishali, beslenme bozuklukları, enfeksiyonlar, stres gibi çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir. Buzağıların ishal olmasını önlemek için her gün günde 2 kez gözlenmelidir.
Bu amaçla iştah durumları, çevre ile ilgileri gözlenmelidir. Buzağılarda genel olarak kulaklar düşük ve uyarılara tepki vermiyorsa bunlar yakın takip edilmelidir.
Eğer belirgin durgunluk ve kulaklar düşükse bu hayvanlar veteriner hekim tarafından muayene edilmeli ve gerektiğinde tedaviye başlanmalıdır.
Dışkıda yumuşama ve pis koku varsa bu buzağıların 12 saat sonra ishal olma olasılığı yüksektir. Buzağılar günlük takip edilerek erken hastalık belirtisi görülürse en kısa sürede müdahale edilmesiyle ölüm oranları hemen hemen sıfır olmaktadır.
Bu buzağıların dışkıları yumuşak ise; ancak iştahları yerinde ise hemen günde 2-4 litre biberonla ishal sıvısı verilerek ishalin vücudu olumsuz etkilemesi önlenmelidir. Eğer iştahı yoksa mutlaka veteriner hekim en kısa sürede müdahale etmeli, damardan serum uygulanması gerekir. Buzağıların ayakta iken tedavilerinden iyi sonuç alınır.
Buzağıların bulunduğu ortam nasıl olmalıdır?
Yeni doğan buzağıların bulunduğu ortamda havalandırma yeterli olmalı, cereyan ve rutubet olmamalıdır.
Buzağılara uygun sütten kesim programı uygulanmalı, mümkünse buzağı sütten kesildikten sonra 1-2 hafta bireysel kafesinde tutulmalıdır. Bireysel kafesten birden kalabalık padoklara konulmamalı, ideali 4 buzağı, maksimum 7 buzağının bulunduğu kafeslerde tutulmalıdır.
Buzağımın ilk aşısını ne zaman yaptırmalıyım?
Yeni doğan buzağılara ilk aşısı mutlaka sütten kesimden önce (en geç 45 günde) olmak üzere solunum sistemi enfeksiyonlarına karşı BRD aşısı yapılmalı ve bu aşı 2-4 hafta sonra tekrarlanmalıdır.
Hayvanıma Boynuz Köreltme İşlemi Yapmalı mıyım?
Özellikle işletmemizde gelecekte damızlık olarak kullanılacak buzağılarımız için boynuz köreltme oldukça önemli bir işlemdir. Gelecekteki damızlıklarımızın birbirlerine zarar vermemeleri, kilit sistemine rahat alışmaları, kilitten girerken çıkarken zarar görmemeleri için boynuzların zamanında köreltilmesi, uzaklaştırılması gerekmektedir.
Buzağılarda boynuzsuzlaştırma ne zaman ve nasıl yapılır ?
Buzağı boynuzsuzlaştırma buzağılarda boynuzlar 1-3 haftalık, en uygunu 7-10 günlük dönemde köreltilmelidir. Bu amaçla yöntemlerden en uygun olanı, boynuz köreltme jeli ve kalemi kullanılmasıdır.
Buzağı boynuzsuzlaştırma için doğru zaman ilk bir aylık yaş dilimidir. Bu dönemde hayvanlarımız elektrikli koterler veya kimyasal boynuz körelticiler sayesinde boynuzlarından arındırılmalıdır. Boynuz köreltme işlemi bir miktar stresli bir iş olacağı için ne kadar erken dönemde boynuzlar köreltilirse hayvanlarımızın sağlığı o kadar iyi olacaktır.
Zamanında köreltilmeyen boynuzlar ileride uzaklaştırması daha da zor hâl almaktadır. Buzağıların ileriki yaşlarında boynuz lastikleri kullanılarak, çok başarılı olmamakla beraber boynuz köreltme işlemi gerçekleştirilebilir.
Yeni doğan buzağımın bağışıklığını nasıl güçlendiririm ?
Yeni doğan buzağıya ağız sütü içirildikten sonra, İntegro'nun buzağılar için özel olarak üretmiş olduğu 50 gr‘lık bir adet Direnç Buzağı Jel ürününden, ilk 24 saat içerisinde tek seferde ağız yolu ile verilir. 3.günden sonra süte veya mamaya, İntegro Gıda üretimi olan inte Calf ürününden günlük 20 gr ilave edebilirsiniz. inteCalf; bağışıklık sistemini güçlendirmeye, bağırsak florasını korumaya yönelik reçetesi ile; viral, bakteriyel ve  protozoal etkenlere bağlı ishallerde aktif fayda sağlar, ishal ve pnömaniye bağlı buzağı kayıplarının önüne geçmeye destek olur.
Buzağı ishalleri için ne yapabilirim?
Buzağıların en çok hastalığa yakalandığı ve öldüğü dönem, doğduktan sonraki ilk 1 aylık dönemdir. Bu dönemde en çok karşılaşılan problem ishal ve septisemidir. Bu dönemin ilk 15 günü daha da önemlidir. Yeni doğan buzağıların sağlıklı olabilmesi için doğumdan sonraki ilk 15 günde en çok ishale neden olan colibacillosis, rota ve corona virüs ishallerine karşı doğumdan 1 ay önce bu hastalıklara karşı mutlaka anasının aşılanması gerekir. Gebe ineğe belirtilen aşıları yapmakla buzağıları bu hastalığa karşı koruma işimiz bitmiyor. Yeni doğan buzağı doğumdan sonraki 2 saat içinde kolostrumdaki bu koruyucu maddeleri yeterince alması gerekir. Buzağılara ilk 2 saatte mutlaka 3-4 litre ağız sütü(kolostrum) içirilmelidir. Buzağılara doğduktan sonra en geç 4 saat içerisinde septisemi serumu uygulanmalıdır. Yeterli kolostrum almamış buzağılara, düvelerden doğanlara ve işletmede yaygın problemler varsa, septisemi serumun uygulanması daha da önem taşır.

Buzağıların uygun beslenmeleri yanında altları kuru olmalıdır. Buzağılar, doğduktan sonra soğuk kış aylarında özellikle ilk 15 gün saman, kuru ot ve talaş gibi doğal altlık olan kulübelerde barındırılmalıdır. Yeni doğan buzağılar için çevre sıcaklığı 10 °C’nın altına düşmemelidir. Diğer yandan ishalle bulaşık plastik altlıklar kış aylarında yeterli bir şekilde yıkanıp temizlenememekte, hastalığın devamına ve diğer kafeslere geçmesine yol açmaktadırlar. Buzağı kafesine yeni buzağı konulmadan önce kafes yıkanmalı, dezenfekte edilmelidir. Kafesin zemin bölgesi temizlenmeli ve kuru olmalıdır. Buzağı kafeslerinin olduğu alanın girişine ayak dezenfektanı konulmalıdır. Yani 40x50 cm boyutlarında 10 cm yüksekliğinde ve içinde en az 5 cm sıvı ayak dezenfektanları olmalıdır. Erişkin hayvanların olduğu bölgeden buzağı alanına geçen herkes çizmelerini bu dezenfektanın içine bastıktan sonra girmelidir.

Ürünü Paylaş:

#İnte Calf #Buzağı ishali #boynuz köreltme #buzağı boynuzsuzlaştırma #buzağı ilk aşısı #buzağı sütten kesme

Benzer Ürünler


TARGETOX PLUS
İncele
inteWall
İncele
RUMISACC
İncele
inteBuffer
İncele
inte Total
İncele
inte TotalBesi
İncele
inte TotalSüt
İncele
inteFertil
İncele
inteStrong
İncele
UltraMix
İncele
EcoSacc
İncele
BuziBON
İncele
intebon
İncele
VİTABON BESİ
İncele
VİTABON SÜT
İncele
DİRENÇ BUZAĞI JEL
İncele
AŞIMBON
İncele
AŞIMMİX
İncele
LOHUSABON
İncele
LOHUSAMİX
İncele
DİRENÇ KUZU JEL
İncele

İntegro Dünyası

İntegro'dan son gelişmeleri ve haberleri almak için formu doldurunuz.

Ticari Elektronik İleti İzni Aydınlatma ve Onay Metnini okudum, tarafıma ticari elektronik ileti gönderilmesini onaylıyorum.